Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Jana Kočanová Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 197
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Čitateľská gramotnosť v edukácií 9
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Sociálno-psychologické aspekty efektívneho správania učiteľa 16
Semafor zvládania agresie žiakov 18
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Obsluha interaktívnej tabule 12
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ. 109
Mgr. Anton Kovaľ Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15 63
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Inovatívne metódy v edukácii 8
Mediačné zručnosti v práci učiteľa 12
Výučba fyziky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 11
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Mgr. Slavka Diničová Čitateľská gramotnosť v edukácií 9 240
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ. 169
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Mgr. Marián Gonda Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 65
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese. 15
Modernizácia vzdelávacieho procesu 35
Mgr. Oľga Legdanová Semafor zvládania agresie žiakov 18 80
Sociálno-psychologické aspekty efektívneho správania učiteľa 16
Čitateľská gramotnosť v edukácií 9
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Jaroslav Lipa Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 118
Čitateľská gramotnosť v edukácií 9
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese. 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Modernizácia vzdelávacieho procesu 35
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Semafor zvládania agresie žiakov 18
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Michala Sidorová Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 77
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 7
Nové trendy výchovy a vzdelávania v oblasti ľudských práv 7
Mediačné zručnosti v práci učiteľa 12
Tvorba webovej stránky ajej využitie v edukačnom procese 7
Mgr. Dušan Todák Semafor zvládania agresie žiakov 18 95
Sociálno-psychologické aspekty efektívneho správania učiteľa 16
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Čitateľská gramotnosť v edukácií 9
Mgr. Martina Zimovčáková Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 57
Čitateľská gramotnosť v edukácií 9
Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 21
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Školská integrácia 10
Mgr. Miroslava Zvalčáková Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11 182
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ. 109
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Čitateľská gramotnosť v edukácií 9
Sociálno-psychologické aspekty efektívneho správania učiteľa 16
Semafor zvládania agresie žiakov 18


© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Alexandra Duchnoviča, Ulič 137,
    067 67 Ulič
  • +421 577 694 123 /0911 918180

Fotogaléria