Navigácia

Národné projekty

P.č.

Názov projektu

Informácie o projekte

Zapojení učitelia

1.

Infovek

http://www.infovek.sk/

 

2.

Vzdelávanie učiteľov základných škôl v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách

http://www.statpedu.sk/sk/Vzdelavacie-aktivity/Projekt-CJ.alej

Kočanová, Diničová, Zvalčáková

3.

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

http://www.uips.sk/narodne-projekty/modernizacia-vzdelavacieho-procesu-na-zakladnych-skolach

Lipa

4.

Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

http://www.mpc-edu.sk/projekty/profesijny-a-karierovy-rast-pedagogickych-zamestnancov

Harkotová, Zimovčáková

5.

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

http://www.vudpap-projekt.sk/o-projekte

Matušíková

6.

Aktivizujúce metódy vo výchove

http://www.mpc-edu.sk/projekty/aktivizujuce-metody-vo-vychove

Sochaničová, Voborníková

7.

Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy

http://www.skolskysport.sk/index.cfm?module=ActiveWeb&page=WebPage&s=narodny-program-zvysenie-kvalifikacie-ucitelov-telesnej-a-sportovej-vychovy

Kovaľ

8.

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety

http://www.digitalnevzdelavanie.sk/

 

9.

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

http://www.siov.sk/narodny-projekt-/24512s

Kovaľ

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Alexandra Duchnoviča, Ulič 137,
    067 67 Ulič
  • +421 577 694 123 /0911 918180

Fotogaléria