Navigácia

Rada školy

Rada školy

 

 

Titul,  meno a priezvisko

pedagogickí zamestnanci

Mgr. Slavka Diničová - predseda

pedagogickí zamestnanci

Mgr. Miroslava Zvalčáková

 

nepedagogickí  zamestnanci

Iveta Holinková - zapisovateľ

zástupcovia rodičov ZŠ

Jana Čurhová - podpredseda (od 1.7.2017)

 

Anna Čokynová (od 4.9.2018)

 

Tatiana Gribová (od 1.7.2018)

zástupca rodičov MŠ

Martin Harkot (od 25.1.2018)

zástupcovia zriaďovateľa

Ivana Gaľová

 

Michal Šanta

 

Martin Makarovič

Ladislav Stanko

 

 

 

 

 

Nové zloženie Rady školy pri ZŠ s MŠ Ulič 137 začína svoje funkčné obdobie podpísaním zápisnice zriaďovateľom dňom 5. jún 2015.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Alexandra Duchnoviča, Ulič 137,
    067 67 Ulič
  • +421 577 694 123 /0911 918180

Fotogaléria