Navigácia

Školský vzdelávací program

Nová podstrana

Toto je Váš text, môžete ho kedykoľvek zmeniť.

ISCED 1, ISCED 2

 

ISCED  1 – primárne vzdelávanie

inovovaný školský učebný plán  1. ročník

Školský rok 2015/2016

Vzdelávacia oblasť

Predmet

Počet hodín

ŠVP

Voliteľné hodiny

Spolu

Poznámky

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

9

1

10

 

Príroda a spoločnosť

Prvouka

1

 

1

 

Človek a hodnoty

 Náboženská/Etická výchova

1

 

1

 

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

 

4

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

2

 

2

 

Hudobná výchova

1

 

1

 

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

1

3

 

Spolu

 

20

2

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCED  1 – primárne vzdelávanie

inovovaný školský učebný plán  2. ročník

Školský rok 2016/2017

 

Vzdelávacia oblasť

Predmet

Počet hodín

ŠVP

Voliteľné hodiny

Spolu

Poznámky

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

8

1

9

 

Príroda a spoločnosť

Prvouka

2

 

2

 

Človek a hodnoty

Náboženská/Etická výchova

1

 

1

 

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

1

5

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

2

 

2

 

Hudobná výchova

1

 

1

 

Zdravie a pohyb

Telesná a šúportová výchova

2

1

3

 

Spolu

 

20

3

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCED  1 – primárne vzdelávanie

inovovaný školský učebný plán  3. ročník

Školský rok 2017/2018

 

Vzdelávacia oblasť

Predmet

Počet hodín

ŠVP

Voliteľné hodiny

Spolu

Poznámky

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

7

1

8

 

Anglický jazyk

3

 

3

 

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

1

 

1

 

Vlastiveda

1

 

1

 

Človek a hodnoty

Náboženská/Etická výchova

1

 

1

 

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

 

4

 

Informatika

1

 

1

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1

 

1

 

Pracovné vyučovanie

1

 

1

 

Hudobná výchova

1

 

1

 

Zdravie a pohyb

Telesná a športová  výchova

2

1

3

 

Spolu

 

23

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCED  1 – primárne vzdelávanie

inovovanýkolský učebný plán  4. ročník

Školský rok 2018/2019

 

Vzdelávacia oblasť

Predmet

Počet hodín

ŠVP

Voliteľné hodiny

Spolu

Poznámky

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

7

1

8

 

Anglický jazyk

3

 

3

 

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

2

 

2

 

Vlastiveda

2

 

2

 

Človek a hodnoty

Náboženská/Etická výchova

1

 

1

 

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

 

4

 

Informatika

1

 

1

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1

 

1

 

Pracovné vyučovanie

1

 

1

 

Hudobná výchova

1

 

1

 

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

 

2

 

Spolu

 

25

1

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCED  2

inovovaný školský učebný plán  5. ročník

Školský rok 2015/2016

Vzdelávacia oblasť

Predmet

Počet hodín

ŠVP

Voliteľné hodiny

Spolu

Poznámky

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

5

 

5

 

Anglický jazyk

3

1

4

 

Človek a príroda

Biológia

2

 

2

 

Človek a spoločnosť

Dejepis

1

 

1

 

Geografia

2

 

2

 

Regionálna výchova

 

1

1

 

Človek a hodnoty

Náboženská/Etická výchova

1

 

1

 

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

 

4

 

Informatika

1

 

1

 

Človek a hodnoty

Technika

1

 

1

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1

 

1

 

Hudobná výchova

1

 

1

 

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

1

3

 

Spolu

 

24

3

27

 

 

ISCED  2

inovovaný školský učebný plán v 6. ročníku

Školský rok 2016/2017

Vzdelávacia oblasť

Predmet

Počet hodín

ŠVP

Voliteľné hodiny

Spolu

Poznámky

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

5

 

5

 

Anglický jazyk

3

 

3

 

Človek a príroda

Fyzika

2

 

2

 

Biológia

1

1

2

 

Človek a spoločnosť

Dejepis

1

1

2

 

Geografia

1

1

2

 

Občianska náuka

1

 

1

 

Človek a hodnoty

Náboženská/Etická výchova

1

 

1

 

Človek a svet práce

Technika

1

 

1

 

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

 

4

 

Informatika

1

 

1

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1

 

1

 

Hudobná výchova

1

 

1

 

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

1

3

 

Spolu

 

25

4

29

 

 

ISCED  2

inovovaný školský učebný plán v 7. ročníku

Školský rok 2017/2018

Vzdelávacia oblasť

Predmet

Počet hodín

ŠVP

Voliteľné hodiny

Spolu

Poznámky

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

4

1

5

 

Anglický jazyk

3

 

3

 

Človek a príroda

Fyzika

1

1

2

 

Chémia

2

 

2

 

Biológia

2

 

2

 

Človek a spoločnosť

Dejepis

1

1

2

 

Geografia

1

1

2

 

Občianska náuka

1

 

1

 

Človek a hodnoty

Náboženská/Etická výchova

1

 

1

 

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

 

4

 

Informatika

1

 

1

 

Človek a svet práce

Technika

1

 

1

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1

 

1

 

Hudobná výchova

1

 

1

 

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

 

2

 

Spolu

 

26

4

30

 

 

 

ISCED  2

inovovaný školský učebný plán v 8. ročníku

Školský rok 2018/2019

Vzdelávacia oblasť

Predmet

Počet hodín

ŠVP

Voliteľné hodiny

Spolu

Poznámky

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

5

 

5

 

Anglický jazyk

3

 

3

 

Človek a príroda

Fyzika

2

 

2

 

Chémia

2

 

2

 

Biológia

1

1

2

 

Človek a spoločnosť

Dejepis

1

1

2

 

Geografia

1

1

2

 

Občianska náuka

1

 

1

 

Človek a hodnoty

Náboženská/Etická výchova

1

 

1

 

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

 

4

 

Informatika

1

 

1

 

Človek a svet práce

Technika

1

 

1

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1

 

1

 

 

Hudobná výchova

1

 

1

 

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

 

2

 

Spolu

 

27

3

30

 

 

 

 

ISCED  2

Školský učebný plán v 9. ročníku

Školský rok 2012/2013

Vzdelávacia oblasť

Predmet

Počet hodín

ŠVP

Voliteľné hodiny

Spolu

Poznámky

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

5

 

5

 

Anglický jazyk

3

1

4

 

Ruský jazyk

1

1

2

 

Človek a príroda

Fyzika

1

1

2

 

Chémia

2

 

2

 

Biológia

1

 

1

 

Človek a spoločnosť

Dejepis

2

 

2

 

Geografia

1

 

1

 

Občianska náuka

0,5

 

0,5

 

Človek a hodnoty

Náboženská výchova / etická výchova

0,5

0,5

1

 

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

1

5

 

Informatika

0,5

0,5

1

 

Človek a svet práce

Svet práce

0,5

 

0,5

 

Technika

0,5

 

0,5

 

Umenie a kultúra

Výchova umením

0,5

 

0,5

 

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

 

2

 

Spolu

 

24

6

30

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Alexandra Duchnoviča, Ulič 137,
    067 67 Ulič
  • +421 577 694 123 /0911 918180

Fotogaléria