Navigácia

Zoznam tried

Názov
Predprimárne vzdelávanie Triedny učiteľ Tatiana Čabinová
2. Triedny učiteľ Mgr. Michala Sidorová
Foto Foto
Spojené ročníky 1.-3. Triedny učiteľ Mgr. Slavka Diničová
Foto Foto Foto
4. Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Zvalčáková
Foto Foto Foto Foto
5. Triedny učiteľ Mgr. Jaroslav Lipa
Foto Foto Foto Foto Foto
6. Triedny učiteľ Mgr. Martina Zimovčáková
Foto Foto Foto Foto Foto
7. Triedny učiteľ Mgr. Dušan Todák
Foto Foto Foto Foto Foto
8. Triedny učiteľ Mgr. Anton Kovaľ
Foto Foto Foto Foto Foto
9. Triedny učiteľ Mgr. Jaroslav Lipa
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Alexandra Duchnoviča, Ulič 137,
    067 67 Ulič
  • +421 577 694 123 /0911 918180

Fotogaléria