Navigácia

Piatok 24. 11. 2017

Narodeniny a meniny

Zajtra (Sobota 25.11.2017)
Katarína Senková (3.A)
Počet návštev: 583844

Vianočný koncert v Snine

 • Važení rodičia a priatelia školy,

  pozývame Vás na vianočný koncert pod názvom Ščedryj večur do Sniny. Na koncerte vystúpia aj žiaci našej školy z Večernej školy rusínskeho jazyka. Všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na vašu účasť.

  Lístky si môžete zabezpečiť vopred aj na našej škole u učiteliek RJ.

 • 15. 11. 2017

  Dňa 15. 11. 2017 sa naši prváci vrátili naspäť do bezstarostných čias materskej školy. V príjemnom prostredí si každý prvák vybral svoju obľúbenú hračku a zaspomínal na staré časy.

  Každý si odniesol domov krásny výkres alebo dopravnú značku zhotovenú z papiera.

  Ďakujeme učiteľkám a škôlkarom za príjemné chvíle.

 • 2. 11. 2017

  Naši žiaci sa zapojili do literárno- výtvarnej súťaže: ,, S batohom cez Poloniny.“ Na hodinách výtvarnej výchovy, ale aj vo svojom voľnom čase kreslili, maľovali a písali o svojej obci a okolí. Ulič je stredisková obec NP Poloniny na východe našej krajiny. Je obklopená Bukovskými vrchmi, kde je veľmi krásna príroda. Unikátom dediny je galéria miniatúr drevených kostolíkov z okolitých obcí. Územím obce prechádza Náučný chodník Miroslava Poliščuka, ktorého prehliadka trvá asi 4 hodiny. To všetko sa snažili výtvarne znázorniť vo svojich dielach. Držíme palce. Fotoalbum.

 • 26. 10. 2017

  Jesenné obdobie nám prináša rôzne možnosti výtvorov z prírodného materiálu. Aj naši žiaci využili túto možnosť. Z pestrofarebných tekvíc sme vyrezávali tekvicové lampióny. Nádherné lampióny vyčarili úsmev na tvárach detí a zdobia exteriér našej školy . Fotoalbum.

 • 26. 10. 2017

  V utorok sa na našej škole uskutočnila ukážková hodina  Kin- ballu pre žiakov a pedagógov. Táto loptová hra vznikla v Kanade. Je dynamická, motivujúca , zábavná a podporuje hráča  k pohybu.

  Žiaci si  mali možnosť vyskúšať  túto hru, ktorá sa im veľmi páčila.

 • 26. 10. 2017

  Jesenný mesiac október je umeleckým dielom prírody. Padajúce lístie očaruje  pestrými farbami všetkých okolo, spríjemňuje nám chladné a pochmúrne dni. Zvlášť tento mesiac patrí našim milým seniorom, kedy oslavujeme ich sviatok, Mesiac úcty k starším. Žiaci ZŠ s MŠ A. Duchnoviča v tomto období venujú väčšiu pozornosť svojim starým rodičom a prarodičom. Pripravujú sa spríjemniť im  dni, ktoré prežívajú v jeseni ich života. Pravidelne s radosťou prijímame ich pozvanie, aby sme sa stretli, potešili ich a rozveselili. Žiaci pod vedením p. učiteľky Zimovčákovej pri tejto príležitosti vystúpili s kultúrnym programom v Denných stacionároch v Uličskom Krivom a Novej Sedlici. V spolupráci v Obecným úradom v Uliči  a KC Kotva sme pripravili milé posedenie aj pre seniorov v našej strediskovej obci. Vrúcny potlesk, vďačné úsmevy prítomných boli pre nás veľkou radosťou a odmenou.

 • 25. 10. 2017

  Do projektu „Záložka do knihy spája školy „ sme sa zapojili aj tohto roku. Našou partnerskou školou bola ZŠs MŠ Dolná Trnovská, Žilina - Trnové. Spolupráca prebiehala veľmi dobre vďaka p. uč. Mgr. Miroslave Petríkovej. Naši žiaci s radosťou pripravovali záložky do knihy pre svojich kamarátov na tému : Tajuplný svet knižných príbehov. Od žiakov zo ZŠ s MŠ Dolná Trnovská  sme dostali záložky, listy, darčeky a mnoho zaujímavých vecí, ktoré nás všetkých potešili. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a našim kamarátom za všetko ĎAKUJEME.

 • 25. 10. 2017

  V pondelok 23. 10. 2017 z príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc si naši žiaci osvojili vedomosti o M. R. Štefánikovi  formou  prezentácie a krátkeho videa o jeho živote. Všetci sme s prečítali a rozobrali báseň o M. R Štefánikovi, ktorú napísal Štefan Krčméry . Na záver si mohli deti vyrobiť papierové lietadielko.

 • 19. 10. 2017

  Základná škola s materskou školou v Uliči nesie od septembra 2017 čestný názov ZŠ s MŠ A. Duchnoviča. Pre väčšiu časť pedagógov a žiakov sme zorganizovali výlet do Prešova, do mesta, kde žil a dlhé roky pôsobil významný  národný buditeľ Rusínov  A. Duchnovič. Počas dňa sme si naplánovali viaceré akcie, na ktorých by sme získali bližšie informácie o živote tejto osobnosti. Naše prvé kroky viedli do  rusínskeho Divadla A. Duchnoviča v Prešove. Tu si mohli naši žiaci pozrieť rozprávkovú hru Nebojsa na modernú nôtu zo školského prostredia. Z divadla sme sa presunuli do  katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa. V krypte, v podzemných chodbách chrámu,  je pochovaných veľa osobnosti cirkevného a spoločenského života. Z rozprávania pracovníkov farnosti sme sa dozvedeli, že aj náš A. Duchnovič ako gréckokatolický kňaz a rusínsky národný buditeľ tu má svoje miesto. Na záver sme si naplánovali  návštevu Múzea rusínskej kultúry za účelom priblíženia histórie našich predkov . Z odborného výkladu a rozprávania pracovníčky múzea získavame cenné informácie o histórii z čias 2. svetovej vojny, o drevených kostolíkoch z regiónu východného Slovenska a o rôznych cirkevných relikviách.

 • 13. 10. 2017

  Žiačka 3. ročníka Katka Senková sa zúčastnila prehliadky detských ľudových piesní pod názvom ´´Zo struny na strunu´´. V rámci programu odznelo viac ako 50 piesní a to hneď dvakrát - raz ako výchovný koncert pre žiakov a druhýkrát ako kultúrny program pre verejnosť, kde boli následne odovzdané aj ceny. Katka si odniesla cenu - Ocenenie mesta Humenné. Gratulujeme.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Alexandra Duchnoviča, Ulič 137,
  067 67 Ulič
 • +421 577 694 123

Fotogaléria