Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Návod na prácu s edupage

Podrobnešie návody, ako pracovať s edupage nájdete na nasledujúcich odkazoch.

Pre rodičov: http://help.edupage.sk/?p=u38&lang_id=2

Pre žiakov: http://help.edupage.sk/?p=u42&lang_id=2

Sobota 12. 6. 2021

Kalendár

Počet návštev: 1044524

Linky odporúčané MŠVVaŠ SR:

a) Linka detskej dôvery https://www.linkadeti.sk/domov,

b) linka dôvery Nezábudka https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci,

c) internetové linky dôvery https://ipcko.sk, https://www.stalosato.sk/, http://nenormalne.sk/,

d)linka detskej istota http://www.Idi.sk,

e) online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na stránke www.prevenciakriminality.sk.

f) psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znehovýhodnením https://dobralinka.sk/

 • Pri príležitosti Dňa Zeme žiaci 1. a 2. ročníka posadili v areáli školy kučeravú vŕbu. Pani učiteľka Slavka Diničová priniesla pre svojich žiakov tento strom a spoločne sa rozhodli, že ním skrášlia okolie školy. Pridali sa aj tretiaci a štvrtáci, ktorí pomáhali zbierať kamene k stromu. Maľovali na ne zvieratká a kvety. Všetci mali dobrý pocit, že prispeli k skrášleniu našej školy. Výsadbou stromu sme pomohli aj našej Zemi.

 • testovanie žiakov 9. ročníka

  Dňa 9. júna 2021 (v stredu) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka T9 2021. Deviataci budú testovaní z učiva matematiky a slovenského jazyka a literatúry podľa platnej legislatívy pre 2.stupeň ZŠ ISCED2.

  Povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro, rysovacie pomôcky, kalkulačka. Nepovolené pomôcky: zošity, učebnice, výpisky, študijné materiály, mobilné telefóny.

  Žiaci musia byť v škole v deň testovania najneskôr o 7.45 hod!!!

  Náhradný termín je 24. jún 2021 (štvrtok) v krajských mestách - pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu.

 • Vážení rodičia a žiaci,

  základná škola v spolupráci so starostom obce vyhlasuje súťaž v zbere papiera.

  Súťaž potrvá v skrátenom termíne do 25. júna 2021. Papier je možné priniesť len v stanovenom termíne

  od 21. júna do 25. júna 2021.

  Vyhodnotenie súťaže bude v závere školského roka. Ocenenie dostanú najúspešnejší zberatelia z rúk starostu obce.

  V prípade vyzbieraného malého množstva papiera sa súťaž predĺži do budúceho školského roka.

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ A. Duchnoviča, Ulič 137 oznamuje, že zápis do MŠ sa uskutoční od 10.05.2021 do 14.05.2021.

  Na zápis si môžete zvoliť jednu z alternatív:

  1. elektronická prihláška.

  Ak ste vyplnili elektronickú prihlášku - rodný list dieťaťa a občianske preukazy obidvoch rodičov na overenie údajov doneste do školy v čase zápisu.

  2. Ak nemáte možnosť elektronicky komunikovať so školou, dostavte sa na zápis osobne /priniesť rodný list dieťaťa a občianske preukazy obidvoch rodičov/ v čase zápisu.

 • Na základe REGIONÁLNEHO COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU je náš okres od 03.05.2021 zaradený do II. stupňa varovania (červená farba).

  Od utorka 04.05.2021 bude obnovené prezenčné vyučovanie vo všetkých ročníkoch ZŠ (v pondelok 03.05.2021 bude riaditeľské voľno).

  Zákonní zástupcovia žiakov ani žiaci sa nemusia preukazovať potvrdením o negatívnom AG alebo RT-PCR teste.

  Testovať sa pre vstup žiakov do školy sa nemusia žiaci ani rodičia. Všetci rodičia ale musia podať vyhlásenie o bezinfekčnosti za žiaka (elektronicky cez edupage) alebo papierovo pri vchode do školy. Toto vyhlásenie platí neobmedzene, pokiaľ žiak nie je viac ako 3 dni doma. Ak teda dieťa chýbalo 4 dni vrátane víkendu, musí na piaty deň priniesť do školy vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 • Riaditeľka ZŠ s MŠ A. Duchnoviča, Ulič 137 PaedDr. Jana Kočanová so súhlasom zriaďovateľa a v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje žiakom na deň 03.05.2021 (pondelok) riaditeľské voľno.

  Dôvodom jeho pridelenia sú veľkonočné sviatky pravoslávnych veriacich.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  oznamujeme, že od 19.04.2021 sa vracajú do školy žiaci 8. a 9. ročníka.

  Podmienkou nástupu žiakov 2. stupňa je negatívny PCR / antigénový test žiaka a test aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti alebo výnimka z testovania.

  Výnimku z testovania má:

  1. osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace,
  2. osoba zaočkovaná proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a o

 • Vážení rodičia!

  oznamujeme Vám, že na základe konzultácie s RÚVZ v Humennom ohľadom individuálneho posúdenia epidemiologickej situácie na škole z dôvodu podozrivých žiakov, pokračujeme od 13.04.2021 (utorok) v prezenčnom vzdelávaní, nakoľko nám nebolo doručené potvrdenie o ich pozitivite. V prevádzke ostáva aj MŠ, ŠJ a ŠKD.

  Prosíme rodičov, aby v budúcnosti dôsledne dodržiavali protiepidemiologické opatrenia a aby sledovali zdravotný stav dieťaťa. Ak sa u detí vyskytne podozrenie na ochorenie Covid 19, nech bezodkladne kontaktujú lekára.

 • Vážení rodičia!

  Z dôvodu pozitívne testovaného zákonného zástupcu žiaka a príznakových žiakov zatiaľ bez potvrdenia pozitivity a z dôvodu ochrany ostatných žiakov sa prerušuje vyučovanie na základnej škole na deň 12.04.2021 /pondelok/. Zatvorená bude aj prevádzka materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne.

  Všetci žiaci 1. stupňa prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania.

  O ďalšom postupe Vás budeme informovať na základe rozhodnutia RÚVZ v Humennom.

  Ďakujeme za porozumenie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Alexandra Duchnoviča, Ulič 137
  067 67 Ulič
 • +421 577 694 123 / 0918139383

Fotogaléria