Navigácia

 • Stretnutie v novom roku

  Stretnutie v novom roku
  11. 1. 2019

  Novoročné stretnutie s dôchodcami

  Nový rok sme v škole začínali aktívne hneď po vianočných prázdninách. Na pôde školy sme sa stretli s dôchodcami, ktorým sme sa predstavili kultúrnym programom. Piesne, scénky, vinše a priania do nového roku sa prelínali celým programom. Milý úsmev na tvárach všetkých prítomných a ich vrúcny potlesk potešil účinkujúcich, ktorí sa predviedli v plnej paráde. Už dnes sa tešíme na stretnutie o rok.

 • Vianočná akadémia

  Vianočná akadémia
  21. 12. 2018

  V piatok 21. decembra sa žiaci školy rozlúčili už tradične vianočnou akadémiou, ktorú pripravili pre spolužiakov, rodičov a priadeľov školy. V tento deň nechýbalo ani rozdávanie mikulášskych darčekov, ako aj vianočných darčekov od kamarátov.

 • Vystúpenie v Dennom stacionári v Uliči

  Vystúpenie v Dennom stacionári v Uliči
  19. 12. 2018

  Aj v tomto predvianočnom uponáhľanom čase sa treba na chvíľku zastaviť a potešiť druhých. Deti zo ZŠ s MŠ  A. Duchnoviča v Uliči navštívili klientov Denného stacionára v Uliči a potešili ich srdiečka vianočnými zvykmi, piesňami a koledami doprevádzané hrou na akordeóne. Známe rusínske koledy vyčarili na tvárach ľudí úsmev a spomienky na svojich blízkych. Počas spevu sa rozdávali perníčky, ktoré deti napiekli a vyzdobili. Za vystúpenie nás čakala sladká odmena, za ktorú ďakujeme. Ďakujeme aj za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Lúčime sa  poslednými slovami z vystúpenia: ,,Christos raždajetsja.“

 • Pozvánka na vianočnú akadémiu

  Základnej školy A. Duchnoviča,

  Ulič 137

  pozývajú všetkých rodičov,

  starých rodičov a priateľov  školy na     

  Vianočnú akadémiu

      21. decembra 2018 (piatok) o 9. 30 hod. v  ZŠ Ulič

 • Vianočné ikebany

  Vianočné ikebany
  13. 12. 2018

  Vianočná nálada nás všetkých pohltila, keď sa chodbou našej školy šírila vôňa čerstvého ihličia. Deti zdobili ihličie trblietkami a rôznymi ozdobami, ktoré si priniesli. Spríjemnili tak predvianočnú náladu nám všetkým. Prajeme ŠŤASTNÉ A VESELÉ.

 • Malí koledníci zavítali do Novej Sedlice

  Malí koledníci zavítali do Novej Sedlice
  18. 12. 2018

  V súčasnom predvianočnom období mnohí z nás myslia na svojich najbližších, aby ich pod stromčekom potešili vecným darom. Deti zo ZŠ s MŠ A. Duchnoviča v Uliči však potešili nielen svojich členov rodiny ale aj klientov Denného stacionára v Novej Sedlici  kultúrnym programom. Dňa 11. decembra sa práve v týchto priestoroch v obedňajších hodinách konalo podujatie venované najmä starším ľuďom, ktorého cieľom bolo pripomenúť si blížiace sa vianočné sviatky. Po úvodných slovách vedúcej stacionára, p. Vasilenkovej, sa miestnosťou rozozneli koledy v podaní Miška Zimovčáka a jeho akordeónu. V minulosti udržiavané zvyky, viažuce sa k sviatku Ondreja, predviedli žiačky 4. ročníka. V časti „Christovoj narodžeňa“, v podaní dievčat záujmového krúžku, zaznelo niekoľko rusínskych kolied sprevádzaných hovoreným slovom o narodení Isusa Christa. 

  Súčasťou programu bolo i vystúpenie miestnej Folkórnej skupiny Ľude spud Beskyda, ktorá svojimi vinšmi a koledami potešila nielen svojich rodákov ale i pozvaných hostí. V závere programu odznela v spoločnom podaní účinkujúcich i všetkých prítomných koleda „Koli jasna hvizda“, počas ktorej deti prítomných obdarúvali vlastnoručne pripravenými perníkmi.

  Na veľké prekvapenie detí i klientov sem zavítal i Mikuláš, ktorý ich obdaroval sladkou odmenou. Aj touto cestou sa chce kolektív pedagógov i žiakov ZŠ s MŠ A. Duchnoviča v Uliči poďakovať za pozvanie a spoluprácu Dennému stacionáru v Novej Sedlici.

                                                                          

 • Dopravná súťaž

  Žiačky 9. ročníka Natália Hrustičová a Vierka Grossrubatscher sa 14.11.2018 zúčastnili ´´Dopravnej súťaže´´, ktorú organizovala SPŠ a konala sa v športovej hale v Snine. Súťažilo 10 škôl, ktoré boli rozdelené na dvojice. My sme dostali žiakov zo ZŠ Klenová a tvorili sme spoločné družstvo. Súťaž bola veľmi vyrovnaná a po napínavom závere sme skončili na peknom 3. mieste.

 • Pytagoriáda

  Pytagoriáda
  12. 12. 2018

  Pytagoriáda - školské kolo

  V dňoch 12.-13. 12. 2018 sa na škole uskutočnilo školské kolo pytagoriády. Z celkového počtu 32 súťažiacich, ktorí majú radi matematiku, postúpilo 6 žiakov.

  Adriana Langerová - 3. ročník

  Adéla Čopáková - 4. ročník

  Roman Čurha - 5. ročník

  Emma Kasičová a Karolína Kočanová - 6. ročník

  Karin Petíková - 7. ročník

  Úspešným riešiteľom gratulujeme a držíme palce v okresnej súťaži.

 • Mikuláš

  Mikuláš
  6. 12. 2018

  Dňa 06.12 2018 na Svätého Mikuláša sa starší žiaci v spolupráci so žiackym parlamentom rozhodli, že urobia radosť mladším žiakom základnej školy. Nezabudli ani na deti v materskej škole, zamestnancov školy a miestneho komunitného centra. Vlastnoručne vaľkali medovníkové cesto, vykrajovali a ukladali na plech voňavé perníky. Po upečení a vychladnutí ich ozdobili bielkovou polevou a zabalili do priesvitnej fólie.  Už len stačilo obliecť sa do kostýmov a dokončiť drobné úpravy. Okrem sladkých medovníkov naši žiaci rozdávali aj dobrú náladu a radosť.

 • Výroba ozdôb - ŠKD

  Výroba ozdôb - ŠKD

  V školskom klube detí sme pri príležitosti pamiatky zosnulých vyrábali ozdoby na hroby. Vytvárali sme z ihličnatých vetvičiek, šišiek, žaluďov, gaštanov, šípok a rôznych suchých tráv a iných prírodnín. Neskôr sme navštívili miestny cintorín a tiež vojenský cintorín, kde sme tieto ozdoby uložili na hroby a uctili si pamiatku zosnulých zapálením sviečky.


 • Október - mesiac úcty k starším

  Október - mesiac úcty k starším
  29. 10. 2018

  Mesiac október je už tradične venovaný našim starým rodičom. V tomto mesiaci by sme si ich mali viac všímať, venovať im viac pozornosti, byť im vďační za všetko, čo pre nás robia, ... . Ale nielen októbrové dni patria našim starkým. Nesmieme na nich zabúdať aj v ostatné dni. Vďačíme im za veľa, preto sme  29. októbra pre nich pripravili kultúrny program, ktorým nás sprevádzali naše nádejne moderátorky, žiačky 9. ročníka. V programe vystúpili žiaci krúžku ľudový tanec s pásmom „Nakladanie kapusty“, Janka Čurhová zarecitovala rusínsku báseň „Na hostyni“ a dievčatá 9. ročníka nám zaspievali piesne z nášho regiónu.

 • Deň jablka

  Deň jablka
  25. 10. 2018

  Tohto roku bola úroda jabĺk bohatá. Žiaci si do školy priniesli mnoho odrôd. Veď aj nová informácia o jablkách, ktorú sme sa dozvedeli hovorí:  Existuje toľko odrôd jabĺk, že keby sme zjedli jedno rôzne jablko denne, trvalo by nám 20 rokov, kým by sme ochutnali všetky. Nechýbali súťaže, ochutnávka jabĺk a tanec s jabĺčkom vo dvojiciach. Nakoniec si každý žiak vypočítal úlohu o jablkách a urobil odtlačok na jablkovom strome. V závere sme si spoločne  pochutili na sladkom ovocí.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • O troch grošoch

  O troch grošoch
  29. 10. 2018

  Posledný deň pred jesennými prázdninami 29. októbra medzi našich žiakov zavítalo Divadlo Portál z Prešova s bábkovo-činohernou rozprávkou O troch grošoch. Ľudová rozprávka potešila nielen žiakov školy, ale na svoje si prišli aj malí drobci zo škôlky. O tom, ako sa dá dobre gazdovať aj s málom, sa dozvedeli vďaka hercom, ktorí v dvoch osobách predstavili viacero dejových postáv. Tiež sa dozvedeli, aké je dôležité vedieť požičať, alej aj vrátiť.

  Vďaka peknej rozprávke v dobrej nálade sme sa rozišli na prázdniny.

 • Záložka do knihy spája školy

  Záložka do knihy spája školy
  23. 10. 2018

  V  projekte „Záložka do knihy spája školy „ bola tohto roku našou partnerskou školou  ZŠ s MŠ Dubník v okrese Nové Zámky. Spolupráca prebiehala veľmi dobre vďaka p. uč. PaedDr. Tóthovej. Naši žiaci s radosťou pripravovali záložky do knihy pre svojich kamarátov . Od žiakov zo ZŠ s MŠ  Dubník  sme dostali záložky a mnoho zaujímavých vecí, ktoré nás všetkých potešili. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a našim kamarátom za všetko ĎAKUJEME.

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Medzinárodný deň školských knižníc
  22. 10. 2018

  V pondelok 22. 10. 2018 z príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc si naši žiaci osvojili vedomosti o  vzniku Česko-Slovenska“ formou  prezentácie a krátkeho videa. Tohto roku je tomu už 100 rokov. Na záver nám žiaci piateho ročníka prečítali rozprávku.

 • Týždeň zdravej výživy

  Týždeň zdravej výživy

  Jednou z aktivít projektu „Zdravie na tanieri“ bol  aj Týždeň zdravej výživy, ktorý sme realizovali v dňoch od 15.10. – 19.10. 2018. V rámci tohto projektu sme pre žiakov pripravovali každý deň zdravé ukážky stravovania. Na prípravách sa podieľali aj žiaci, ktorí od októbra 2018 pracujú v novozriadenej kuchynke v záujmovom útvare "Chceme zdravo žiť – krúžok varenia". A ako tento týždeň prebiehal? V pondelok sme mali deň ovocných tanierov, utorok bol dňom ovocných štiav a smoothie, stredu sme venovali dodržiavaniu pitného režimu, podávali sme čistú pramenitú vodu ochutenú citrónom a mätou, štvrtok a piatok sme zdravý týždeň ukončili prípravami chutných nátierok podávaných na celozrných hriankach so zeleninovou oblohou. Žiakom sa tento týždeň páčil a pripravované pokrmy im chutili. Veríme, že touto aktivitou sme prispeli k zmene stravovacích návykov u našich žiakov.

 • Obezita a naše deti - prednáška

  Obezita a naše deti - prednáška

  Obezita a naše deti, to je názov prednášky, ktorú sme pripravili pre rodičov našich žiakov 11. 10. na združení rodičov. Táto naplánovaná aktivita projektu „Zdravie na tanieri“ mala ukázať rodičom, ako majú chrániť svoje deti pred obezitou, ako ich naučiť správne sa stravovať a pripravovať pokrmy pre svoje deti, ako sa chrániť pred zlými stravovacími návykmi. Verím, že prezentácia a pútava prednáška pracovníčky RÚVZ v Humennom prispela aspoň trochou k tomu, aby sa rodičia zamysleli nad stravovaním svojich ratolesti a pokúsia sa ich zlozvyky napraviť, čím prispejú  zlepšeniu ich zdravotného stavu.

 • Vyrezávanie tekvíc

  Vyrezávanie tekvíc
  15. 10. 2018

  Krásne počasie babieho leta sme využili na výrobu jesennej dekorácie. Žiaci našej školy sa s chuťou pustili do vyrezávania lampiónov.  Z tekvíc, ktoré si doniesli a vypestovali, vykúzlili čarovné ozdoby. Pestrofarebná dekorácia skrášľuje okolie našej školy a spríjemňuje krásne jesenné chvíle. Tešíme sa na ďalšie tvorenie.

 • Pozvánka

  Pozvánka

  Plenárne rodičovské združenie

  Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutočni dňa 11. 10. 2018 o 14, 00 hod. v školskej jedálni. Dôvodom stretnutia je prvé rodičovské združenie  a prednáška pre rodičov žiakov s pracovníčkami RÚVZ v Humennom na tému: Obezita a naše deti. Prednášku organizujeme ako súčasť úspešného projektu "Zdravie na tanieri".

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Alexandra Duchnoviča, Ulič 137,
  067 67 Ulič
 • +421 577 694 123 /0911 918180

Fotogaléria